Đánh giá

Thứ hai, 25/11/2019, 09:41 GMT+7

Seabina gồm các đánh giá viên được đào tạo và chứng nhận có khả năng đánh giá cơ sở sản xuất sau:

Đánh giá nhà máy chế biến

   Đánh giá dựa trên tiêu chuẩn Seabina biên soạn 

   Đánh giá theo checklist của khách hàng 

   Đánh giá theo HACCP, BRC, IFS

SEABINA-QA3-SEABINA SEAFOOD FACTORY AUDIT STANDARD-VER1-MAR,2019

Đánh giá trại nuôi

   Đánh giá theo checklist của khách hàng 

   Đánh giá theo tiêu chuẩn BAP, ASC

Đánh giá trại giống 

   Đánh giá theo checklist của khách hàng 

   Đánh giá theo tiêu chuẩn BAP

Đánh giá nhà máy thức ăn

   Đánh giá theo checklist của khách hàng 

   Đánh giá theo tiêu chuẩn BAP

Đội ngũ chúng tôi có kinh kiệm làm việc với các nhà bán lẻ châu Âu trong việc đánh giá chuỗi cung ứng, an toàn vệ sinh thực phẩm, trách nhiệm xã hội, an sinh động vật và tính bền vững.

 ASC_certificate.pdf

 BAP_certificate.pdf

 HACCP_certificate.pdf

bct
Giấy phép kinh doanh số: 0314499894 cấp ngày 07/07/2017 bởi Sở Kế hoạch và Đầu Tư TP.Hồ Chí Minh. 
Người đại diện:​ Giám Đốc: Nguyễn Khánh Giàu